21 feb. 2010

A exposición sobre a violencia de xénero que vos anunciei está xa preparada. Participo coas dúas fotografías do post anterior. Unha delas forma parte do cartel anunciador.
La exposición sobre la violencia de género que os anuncié ya está preparada. Participo con dos fotografías del post anterior. Una de ellas forma parte del cartel anunciador.