21 mar. 2010

Novo proxecto.

Esta é unha das fotografías que irei incluíndo na páxina web e en facebook coa temática de Galicia.
Nesta ocasión vemos uns músicos tocando para os visitantes da feira de Santos en Monterroso o 1 de setembro do ano 2006.