2 mar. 2010

Proxecto conxunto Asociación los Purificados

Este é un dos proxectos fotográficos preparados para este ano xunto co de "A Perfect earth".
Este es uno de los proyectos fotográficos preparados para este año junto con el de "A Perfect earth".